Ytterligare ett varv runt solen

Ett faktum som är en obetydlighet i ett kosmiskt perspektiv.

Idag är det nyårsafton, åtminstone enligt oss som använder den gregorianska kalendern. Den används i de flesta av jordens länder och föreslogs av Aloysius Lilius och antogs av påven Gregorius XIII den 24 februari 1582 genom bullan Inter gravissimas, som en mindre ändring av den julianska kalendern. Vid midnatt påbörjar jorden nästa varv runt vår stjärna, mer exakt snurrar vi ett varv på 365,242199 dagar.

Ingen kan påstå att Årskrönikan 2016 var någon upplyftande historia.

För att lindra de obehagliga känslorna skulle det vara lätt att vidga perspektivet till det oändliga, distansera sig och se på världen med ett vetenskapligt och ateistiskt perspektiv. Men att skydda sig själv så känns etiskt tveksamt, frågan är om det vore omänskligt.

Varenda krigsdrabbad individ utgör ett eget universum med potential till ett oändligt lidande.

Humanistiska ämnen nedvärderas alltmer, de anses inte bidra till produktiviteten och enligt näringslivsorganisationer borde universiteten ägna sig åt annat. Behovet av allmänbildade, sansade, reflekterade människor är större än någonsin i vår tid. Kapitalismen är verkligen en korkad maskin.

Hur upplever pappan som sitter i tältet och håller i sin hjälpligt omplåstrade dotter vars underkäke är bortskjuten av granatsplitter, livet? ”Bara Gud kan hjälpa oss”, utbrister han och gråter.

Den sekulära humanismen handlar på ett övergripande plan om den enskilda människans värde. Finns det något alternativ till en humanistisk hållning, en där varje offer för krig är en för mycket, där varje människoliv är betydelsefullt och räknas? Det är bara att konstatera att under året var de tragiska händelserna alldeles, alldeles för många.

Mänskligheten är strandad på ett klot mitt i en ofattbar ocean där skeendenas dimensioner är svåra att ta in, en större verklighet som saknar betydelse i vardagen.

Ja, livet och världen är lika surrealistisk som paradoxal. En teaterscen där vi spelar våra roller mer eller mindre bra. Jag vill propagera för att vi ska göra det  med all passion vi förmår.

Tillsammans är vi fångade i rumtiden. Vetenskapen har påvisat att när två svarta hål smälter ihop till ett skapas gravitationsvågor som komprimerar och utvidgar denna väv, exakt som du gör fast i mindre skala, när du kastar en sten i sjön vid solnedgången.

Vi människor är bara gäster i denna storslagna verklighet. Ett människoliv är oändligt kort.

På våra breddgrader och vid den här historiska tidpunkten har många av oss haft goda förutsättningar att göra våra liv meningsfulla och tillfredsställande, vi har haft och har fortfarande chansen att förverkliga oss själva. I ett globalt perspektiv utgör vi tyvärr bara en liten, liten minoritet.

Jag tror att vi människor har en skyldighet att utveckla vår fulla medvetandepotential , om inte riskerar historien att ta slut. Vi är många nu som känner att en slutgiltig katastrof inte är långt borta.

Människor upplever att något fattas i deras liv. Tron som varit mänsklighetens tröst och trygghet och lika mycket dess fördärv går inte ihop med ett vetenskapligt synsätt. Framstående förfäktare av dessa idéer är bland annat den brittiska fysikern, kosmologiforskaren, och populärvetenskapliga författaren Stephen Hawkin vid Centre for Theoretical Cosmology på Universitetet i Cambridge och Richard Dawkins, en brittisk etolog, evolutionsbiolog och även han en populärvetenskaplig författare. De har mäktiga krafter emot sig.

Självklart ska vi respektera människors religion men jag tror på individens förmåga att skapa sin egen mening, utan den existentiella polstring kyrkan erbjuder. Jag är övertygad om samtalet och dialogens betydelse och vill tro att mänskligheten fortfarande har sitt öde i egna händer.

Vad ska vi nutidsmänniskor i det materialistiska, kapitalistiska samhälle vi lever i, fylla det inre tomrummet med? Mitt förslag är att du värnar om din nyfikenhet och kunskapstörst och tonar ned ditt materialistiska begär. Reflektera och sortera i ditt inre. Den inre miljön är precis lika viktig som den yttre. Se framförallt till att du läser böcker av alla sorter.

Ordet filosofi kommer från de grekiska orden filos som betyder vän och sofia som betyder vishet. En filosof är alltså en vän av vishet. Filosofen ifrågasätter de grunder som vi normalt tar för givna. Filosofen använder sig av tänkandet och reflektionen som arbetsredskap, m a o undersöker man sitt eget sätt att tänka. Och det är vi dömda att göra inlåsta i rumtiden och i vår kropp.

Skilj stort från smått, lägg an olika perspektiv och förhållningssätt. Bry dig om dina nära och kära - vilken floskel, ja men ack så sann och gör det utan att du glömmer dina medmänniskor.

Lär dig mer om teoretisk och praktisk filosofi, idé och lärdomshistoria, språk, litteratur, film, antikens kultur och samhällsliv, nutidshistoria, logik och tusen andra saker. Försök se din plats i denna fantastiska mosaik. Jag tror på kunskap, både humanistisk och vetenskaplig, den är förmodligen vår enda räddning.

Politik hör till det som det inte anses passande att prata om runt ett middagsbord. Ändå borde kärleken till din partner, till barnen och resten av mänskligheten göra oss till politiska djur.

För att Ribbing och alla andra ska bli nöjda får väl kvällens nyårsmiddag skonas från den typen av diskussioner. Istället slår jag ett slag för att vi som kan umgås med vänner och bekanta under priviligierade och trygga förhållanden, kan göra ett försök att vara mer kärleksfulla, ödmjuka, öppna och intresserade personer - det är också ett slags politiskt uttalande.

Genom att leva livet i kärlek, till livet självt, till kunskapen, till arbetet och skapandet tror jag vi ökar möjligheterna att förlika oss med livets villkor som ju är på gott och ont. Glöm inte att en dag ska vi alla åter bli stjärnstoft.

Eder

Jan